Wanneer iemand palliatieve zorg nodig heeft, dan is het belangrijk dat voor deze patiënt de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk blijft. Dat is het hoofddoel hiervan. Dit kan bereikt worden door het verlichten van pijn en door de juiste hulpmiddelen. Om te weten welke hulpmiddelen en pijnbestrijding zorgen voor een betere kwaliteit van leven, is het belangrijk om dit te onderzoeken. Dit kan gedaan worden aan de hand van een aantal verschillende meetinstrumenten. Hierdoor kunnen ook andere patiënten weer geholpen worden en krijgt men inzicht in of een interventie ook daadwerkelijk nut heeft voor de patiënt die deze ontvangt.

Een meetinstrument passend bij de patiënt en diens situatie

Er zijn veel verschillende instrumenten. Om overzicht te krijgen is er daarom gekozen voor deze website. Hier krijg je uitleg over de verschillende instrumenten en over waar deze precies voor dienen. Dit kan handig zijn voor hulpverleners, maar ook voor patiënten en hun naasten. Iedereen is uniek en elk ziektebeeld verloopt net een beetje anders. Daarom is het goed om te blijven kijken naar wat het beste past bij de situatie.

Aangepast aan de patiënt

Het meetinstrument moet passen bij de patiënt en diens situatie. Daarbij is het eerst vooral belangrijk om precies te weten welke domeinen van belang zijn voor de patiënt. Dit geeft ook weer inzicht in wat voor de patiënt van belang is als het gaat om palliatieve zorg. Zo kan deze zorg ook weer beter worden ingericht. Het gaat immers om de kwaliteit van leven voor de patiënt. Deze bestaat niet uit algemeen geldende richtlijnen, maar vooral uit wat voor hen belangrijk is.